Makale İçeriği
5520 Sayılı KVK Paneli
İVDB Başkanı Mehmet KOÇ'un Konuşması
Dr. Yusuf İLERİ'nin Konuşması
YMM Erdoğan SAĞLAM'ın Konuşması
Gel.Kont. Mustafa TAN'ın Konuşması
Dr. Ahmet KAVAK'ın Konuşması
Panelin Kapanışı
Tüm Sayfalar

 

Maliye Okulu Mezunları Derneği İstanbul Şube Başkanlığının İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ile birlikte organize ettiği 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Paneli, 3 Nisan 2007 salı günü İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının Vatan Caddesi'ndeki Maliye Kompleksi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bilindiği gibi, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nun yerini alan yeni yasa, TBMM Genel Kurulunda 13 Haziran 2006 tarihi itibariyle kabul edilmiş ve 21 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Panelimiz ise, Yasanın bir kaç maddesi dışında 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesine karşın uygulamaya yönelik açıklamaların yer aldığı 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nin yayımlandığı güne denk geldi.Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ