Vergi Hukukçusu ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Ak, vergi uyuşmazlıklarında mükelleflere verilen hakların yasal güvencesinin olmadığını söyledi.

Dünya Gazetesi - Mehmet KAYA'nın Haberi

Vergi Hukukçusu ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Ak, vergi uyuşmazlıklarında mükelleflere verilen hakların yasal güvencesinin olmadığını söyledi.

DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Ahmet Ak, mükellefe yasal güvence verilmesini, vergi uyuşmazlığının kamu denetçisi aracılığıyla çözümü, mükellef haklarının idari yükümlülük olarak düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Ahmet Ak, “Uzlaşmada adalet ve eşitlik, aciz hali, ödeme emrine karşı idari başvuru ve adına ödeme yapanın kimlik bilgilerini öğrenme gibi, uygulamada karşılaşılan ve ciddi sıkıntılara neden olan konuların gündeme alınması gerekir” görüşünü vurguladı.

Ahmet Ak, mükellef haklarının idari yükümlülük olarak belirlenmesi yanında, bu hakların ihlalinin yaptırıma bağlanması gerektiğini de vurguladı. Mükellef haklarının güçlü hukuk hükümlerine dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Ahmet Ak, “Hukuki koruma sağlanmadıkça bir hakkın varlığından bahsetmek anlamsız olacaktır. Yasa önünde eşitlik, adil yargılanma, özel hayatın gizliliği, mülkiyet hakkı ya da kamu hizmetlerinden mahrum bırakılmama gibi evrensel haklara ilişkin konular anayasa ile düzenlenmeli, bu hakların ayrıntıları ise yasalarda yer almalıdır” dedi.

Türkiye’deki düzenlemelerin dağınık halde bulunduğuna işaret eden Ahmet Ak, 2006 yılında yayımlanan Mükellef Hakları Bildirgesinin de herhangi bir bağlayıcılığı olmadığını anlattı. Ahmet Ak, “Mükellef hakları denince; dilekçe hakkı, bilgi edinme hakkı, dava açma hakkı, ihtirazi kayıtla beyan hakkı, temsil hakkı, tarhiyata itiraz hakkı ilk akla gelenlerdir. Mükelleflerin vergilendirme sürecindeki idari işlemler aşamasında, vergi inceleme aşamasında, tahsilat aşamasında ya da cebren tahsil aşamasında bir kısım yasal hakları bulunmaktadır. Yasal hakların korunması ve kullandırılması da hukuka devletinin bir gereğidir” diye konuştu.

Vergi Hukukçusu Ahmet Ak, mevzuatın güçlendirilmesi yanında, vergi uyuşmazlıklarının kamu denetçisi aracılığıyla çözülmesi uygulamasının getirilmesi, mükellef haklarının idari yükümlülükler olarak düzenlenmesini önererek, “Sürekli yükümlülüklerde mükellefiyeti dondurma hakkı, uzlaşma ve benzeri hakların kullanılmasında eşit işlem ve adil yararlanma hakkı, tarhiyata itiraz hakkı, ödeme emrine karşı vergi idaresine başvuru/itiraz hakkı, ödemelerde ödemeyi yapanın kimlik bilgilerini öğrenme hakkı ve aciz halinde aciz fişi düzenlenmesini isteme hakkı konularında mutlaka yasal düzenlemeler yapılması, vergi idaresinin hangi işlem ve eylemlerinin ya da işlem yapmadığı durumlarda başvuru yolları ve mükellef hakların neler olduğu yasa ile düzenlenmelidir” dedi.

Kaynak: dunya.com Yayın tarihi: 12 Kasım 2019

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ