MOMDER Olağan Genel Kurulumuz Bugün Gerçekleştiriliyor

Sevgili ve Saygıdeğer Mezunlarımız,

 

Derneğimizin pandemi kararları nedeniyle ertelenen Olağan Genel Kurul toplantısının Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezinde, 21/03/2021 Pazar günü saat 13:00'de salt çoğunluk sağlanamadığından çoğunluk aranmaksızın 28/03/2021 Pazar günü aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılıyor. Genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgileri Derneğimizin internet sayfası (www.maliyeokulu.org.tr) yoluyla üyelere duyuruldu.

 

Olağan Genel Kurul Gündemi

1) Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması,

2) Başkanın açılış konuşması,

3) Divan heyetinin seçilmesi,

4) Gelir-Gider durumu ve faaliyet raporlarının okunması,

5) Yönetim kurulunun ibrası,

6) Dernek organlarının seçilmesi,

7) Diğer yazılı ve sözlü önergeler ile dilek ve temennilerin görüşülmesi,

8) KapanışMO tpDamga Logo

 

Maliye Okulu Mezunları Derneği
Yönetim Kurulu a.

Ahmet KAYA
Genel Başkan