Makale İçeriği
Yayın Koşulları
Teknik Özellikler
Tüm Sayfalar

MALİYEOKULU.ORG.TR’DE YAYINLANACAK MESLEKİ VE AKADEMİK ÇALIŞMALARA İLİŞKİN KOŞULLAR


FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

  • MALİYEOKULU.ORG.TR, fikri mülkiyet haklarına saygılıdır. Bu nedenle, siteye gönderilecek yazıların başka bir yerde yayınlanmamış olması, yayınlanmış ise, MALİYEOKULU.ORG.TR’da yayınlanmasına izin verilmiş olması gerekmektedir. Sitede yazısını yayınlamak isteyenler, bu yazının başka bir yerde yayınlanmadığını veya yayınlanmış ise yeniden yayınlanmasına izin verildiğini bildirmek zorundadır.

 

  • Gönderilen yazıların yayınlanması ile birlikte, basılı ve elektronik yayın hakkı MALİYEOKULU.ORG.TR’a ait olur. MALİYEOKULU.ORG.TR, özel bir gerekçe bulunmadıkça, bu yazıları yazarın başka yerde yayınlama istemlerini kabul etmeyi taahhüt eder.

 

  • MALİYEOKULU.ORG.TR, kendisine ulaşan çalışmaları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Yayınlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilir. Çalışmalar, MALİYEOKULU.ORG.TR’da yayınlanmadığı sürece yazarlar bu çalışmaları istedikleri ortamda yayınlayabilirler. 

 

  • MALİYEOKULU.ORG.TR, Yazardan gönderilen çalışmaların güncellenmesini ya da düzeltilmesini isteyebilir.

 

  • MALİYEOKULU.ORG.TR’da yayınlanacak çalışmaların yazarlarınca gönderilmesi esastır. Yazarların dışında kişilerce gönderilen çalışmalarda, göndericinin Yazarın yazılı iznini aldığını belgelemesi istenebilir.

 

  • MALİYEOKULU.ORG.TR’da Türkçe dışındaki dillerde de çalışma yayınlanabilir.

 

  • Sitede yer alan görüşler, yazarların kişisel yaklaşımlarını içerdiğinden ve de duruma özel verilmiş mesleki mütalaa niteliğinde olmadığından bu sitede yer alan görüşlerden hareketle işlem tesis etmeden evvel duruma özgü mesleki görüş alınması önerilir.

 

  • MALİYEOKULU.ORG.TR bir haber sitesi değildir. Bu nedenle, sitede yer alan hiçbir ifade, konuyla ilgili bir haber veya duyuru niteliğinde değildir. Sitede yer alan bütün çalışmalarda, haber kaynaklarına ait fikri mülkiyet haklarının korunmasına azami özen gösterilmektedir.

 

  • MALİYEOKULU.ORG.TR, politik içerikli bir sitede değildir. Mesleki ve akademik içeriğin dışına taşan veya konusu suç teşkil eden çalışmalar sitede yayınlanmaz.

 

 

  • MALİYEOKULU.ORG.TR’da yayınlanan çalışmalar için telif ücreti ödenmez.Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ