erdaaslan

Erdal Aslan (1984 - Ankara)

Galatasaray Futbol A.Ş.
Kurumsal Yönetim ve Mali İşler Koordinatörü

7 Eylül 1967’de Malatya’da doğdu. 1984’te Ankara Maliye Okulu’ndan, 1989’da Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.
Amerika Birleşik Devletleri’nde Certified Public Accountant ve Türkiye’de Yeminli Mali Müşavir’dir.
İngilizce bilmektedir. Bekardır.

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ