ahmek ak

Ahmet AK, Prof. Dr.

 

 

 

1983 yılında Ankara Maliye Okulundan mezun olan Prof. Dr. Ahmet AK'ın özgeçmişi başlıklar halinde aşağıdaki gibidir:

Lisans

 • Çukurova Üniversitesi İİBF / İşletme

Yüksek Lisans

 • Anadolu Üniversitesi SBE / Mali Hukuk

   TEZ: “Gelir Vergisi Kanunu Açısından Vergi İdaresi ile Vergi Yargısı Arasındaki Yorum Farklılıkları ve

  Vergi Yargısı Kararlarının Vergi İdaresi Üzerindeki Etkileri”

Doktora

 • Anadolu Üniversitesi SBE / Mali Hukuk

  TEZ: “Vergi Yasalarının Hazırlanması, Yasama Süreci ve Türkiye  Uygulaması"

İş Deneyimi

 • Prof. Dr. Gazi Üniversitesi (2017- )

  Prof. Dr. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (2015-2017)

  Misafir Öğretim Üyesi/ Kansan Üniversitesi, ABD (2012-2013) / Czestochowa University of Technology (2013/6 / 2014/6)

  Doç. Dr. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (2010-2015) 

  Yard. Doç. Dr. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (9.9.2009-30.6.2010) 

  Gelir İdaresi Grup Müdürü / Maliye Bakanlığı (2005-2009)

  Vergi Müfettişi / Maliye Bakanlığı (1991-2005)

Doğum Yeri

 • Anamur

İlgi Alanları

 • Vergi Uyuşmazlıkları ve  Vergi Yargılama Hukuku / Vergi Ceza Hukuku / Vergi İcra Hukuku / Türk Vergi Sistemi ve Uluslararası Vergi Sorunları / Vergi Sosyolojisi - Mükellef Hakları

 Televizyon Programları 

Prof. Dr. Ahmet AK'ın konuk olduğu Eskişehir'in yerel televizyonu Kanal 26 televizyonundaki Haberiniz Olsun adlı programı buradan izleyebilirsiniz.

Yayın tarihi: 23 Aralık 2017

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ