Bernur AÇIKGÖZ, Prof. Dr. (İlk Kadın Profesör Mezunumuz)
bernuracikgoz27.03.1979 yılında Ankara'da doğdu.

1995 yılında Ankara Maliye Meslek Lisesi'ni bitirdi.

1999 yılında DEU Maliye Bölümünü, 2001 yılında DEU Mali Hukuk Yükseklisans, 2006 yılında DEU Maliye bölümünde doktorasını tamamladı. 2000 yılında King's College London'da, 2006 yılında burslu olarak Harvard Universitesi'nde bulundu. 2009-2010 yıllarında İsviçre Neuchatel Üniversitesi'nde ekonomi bölümünde post-doktorasını tamamladı.

2010-2011 döneminde İsviçre'de Bern Universitesi'nde ders verdi. 2011-2012-2013 yıllarında 3'er aylık dönemlerle Fransa'da Montpellier Universitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2014 yılında LAMETA bursuyla Fransa'da 3 ay, Missouri University bursuyla 4 ay Amerika'da, TUBİTAK bursuyla 3 ay İngiltere'de misafir öğretim üyeliği yaptı.

1996-2004 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda, 2004 yılından beri Celal Bayar Universitesi Uluslararası Ticaret Bölümü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümünde Prof. Dr. unvanıyla görev yapmaktadır.

Çok sayıda yerli ve yabancı kitabı, kitap bölümü ve makalesi bulunmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ