MUSTAFA-TAsLiYANProf. Dr. Mustafa Taşlıyan (BA., MBA., PhD.)

2 Temmuz 1970 tarihinde Karabük’te dünyaya geldi.

İlkokulu 1976-81 yılları ve ortaokulu 1981-1984 yılları arasında Karabük’te tamamladı. İstanbul Maliye Meslek Lisesinde 1984-87 yılları arasında lise eğitimini tamamladı. 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde okumaya hak kazandı. Liseyi bitirdiği Haziran 1987 ile Eylül 1987 tarihleri arasında 3 ay Maliye Bakanlığına karşı olan mecburi hizmetini yerine getirmek için Zonguldak Defterdarlığına bağlı Uzun Mehmet Vergi Dairesinde Yoklama Memuru olarak çalıştı. Daha sonra üniversite eğitimini daha rahat sürdürebilmek için mecburi hizmetini tecil ettirdi.

Üniversiteden mezun olduğunda 1992-1994 tarihleri arasında Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Ankara Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü emrinde Muamele Memuru olarak görev yaptı.

1993 yılında YÖK tarafından yapılan ve yeni açılmış üniversitelerin Öğretim Üyesi açığını gidermek için kazananların yurt dışında mastır ve doktora yapmak üzere gönderileceği sınavı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalından kazandı. 1993 yılı sonlarında Maliye Bakanlığının muvafakati ile KSÜ Araştırma Görevlisi kadrosuna geçti ve 1994 yılı Ocak ayında mastır ve doktora yapmak üzere İngiltere’nin Coventry şehrindeki Coventry Üniversitesine gitti.

6 ay yoğunlaştırılmış İngilizce ve 2 ay ön hazırlık kursundan sonra İşletme Yönetimi Mastırına (MBA - Master of Business Administration) başladı ve dersleri başarı ile tamamladıktan sonra mastır tezinde ‘Karabük Demir Çelik Fabrikasının özelleştirilmesinin İngiliz Çelik Fabrikalarının Özelleştirilmesi ile Karşılaştırması’nı (A Comparative Study of the Privatisation of Karabük Iron and Steel Factory with the Privatisation of British Steel) çalıştı. 1996 yılı sonunda MBA diploması aldıktan sonra iki aylık bir ön çalışma ile yine Coventry Üniversitesinde doktora çalışmasına başladı. Doktora konusu ‘Elektronik Bilgi Alışverişinin Organizasyonlar, Fonksiyonlar (Bölümler), ve Bireyler üzerine etkileri’ (Electronic Data Interchange; Its Effects on Organisations, Functions, and Individuals) olarak belirledi. Çalışmasını 2000 yılı Şubat ayında tamamlayarak Doktora (PhD.) almaya hak kazandı.

26 Ekim 2000 tarihinden beri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Yardımcı Doçent Doktor ve Nisan 2001 tarihinden bu yana da İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta iken 11 Mart 2002 tarihinde KSÜ Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atandı. Aralık 2002 tarihinde bu görevinden ayrılarak İşletme Bölüm Başkan Vekili olarak Fakültedeki görevine döndü. Bu görevinden 2008 yılında istifa etti. 2005 Kasım ayında İİBF Dekan Yardımcılığı’na, 2008 yılı Mart ayında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğüne atandı 2010 Ekim ayında bu görevi bıraktı bir süre Uzaktan Eğitim Merkezi Kurucu Müdürü çalışmalar yaptı ve 2012 yılının Mart ayında Dekan Yardımcılığından ayrılarak İşletme Bölüm Başkanlığına atandı, halen bu görevini sürdürmektedir. 2008 Ekim ayında Doçent unvanı aldı. Görev yaptığı süre içinde başta KSÜ olmak üzere çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok sayıda proje, seminer ve eğitim programları düzenlemiştir. Bu arada 2001 yılında kurulan İşletme Kulübüne kuruluş aşamaları da dahil olmak üzere danışmanlık yapmaktadır.

Araştırma Alanı:

Yeni teknolojilerin –özellikle bilgi teknolojilerinin- adaptasyonu ve yönetimi,

Yeni Teknolojilerin –özellikle bilgi teknolojilerinin- organizasyonlar, fonksiyonlar, ve çalışanlar üzerine etkileri,

İnsan kaynakları yönetimi, eğitimi ve geliştirilmesi,

Stratejik planlama,

İş analizi ve norm kadrolama,

Özelleştirme; planlama, uygulama ve etkileri,

Kişisel Gelişim,

Örgütsel İletişim,

Toplam Kalite Yönetimi,

Teknoloji Yönetimi,

E-ticaret,

İşletme politikası ve Stratejik yönetim,

Uluslararası İşletme Yönetimi,

Aile Şirketleri,

Küresel İşletme Stratejileri.

Seminer Verdiği, Proje Yaptığı Bazı Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlar:

-          Milli Eğitim Bakanlığı (İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)

-          Vilayetler Hizmet Birliği

-          Kahramanmaraş Valiliği İl Özel İdaresi

-          Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

-          Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası

-          KİPAŞ Holding

-          Erdem Tekstil

-          BOTAŞ Ceyhan Bölge Müdürlüğü

-          Özbuğday Şirketler Grubu (Hatay)

-          KASİAD (Kahramanmaraş Sanayici ve İş Adamları Derneği)

-          GESİAD (Kayseri Genç Sanayici ve İşadamları Derneği)

-          Genç MÜSİAD (Kayseri Şubesi)

-          Kişisel Gelişim ve Sinerji Derneği (Kahramanmaraş)

-          Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı

-          Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü

-          Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

-          ırın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

-          Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

-          Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

-          Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

-          Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

-          Adalet Bakanlığı Kahramanmaraş Eğitim Merkezi Başkanlığı

-          Kahramanmaraş Valiliği İl Kültür Müdürlüğü

-          Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü

-          Kahramanmaraş PTT Başmüdürlüğü

-          Ve “Üniversite Halkla Buluşuyor” Kampanyası dahilinde Kahramanmaraş Merkezinde pek çok lise ve ilk öğretim okulu.

Hobileri: 

Spor yapmak (futbol, basketbol, masa tenisi), müzik dinlemek (özellikle Türk Halk ve Sanat Müziği), müzik yapmak (bağlama, ud çalmak ve türkü ve şarkı söylemek) ve kitap okumak

Dil:

Çok iyi derecede İngilizce (KPDS puanı: 100 üzerinden 92 veya A)

Medeni durum:

Evli, Gökçe Sultan (24.01.1995), Selcen (22.12.1997), Ecehan (11.06.2006) ve Kağan (26.01.2009) adında üç kızı bir oğlu var.  

Kaynak: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi web sitesi KSU

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ