hasan

Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Tel: 0312 5951206

E-posta: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

Ankara Maliye Okulu - 1985

EĞİTİM

İŞ TECRÜBESİ

Lisans

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat Bölümü 1989

Yüksek Lisans

Western Michigan Üniversitesi,

Ekonomi Bölümü 1994

Doktora

Vanderbilt Üniversitesi

Ekonomi Bölümü 1999

Memur

Maliye ve Gümrük Bakanlığı

Memur, 1986-1990

Uzman Yardımcılığı

Türkiye Kalkınma Bankası

Mali Analist Uzman Yardımcısı, 1990-1991

Araştırma Görevlisi

Vanderbilt Üniversitesi

Teaching Assistant, 1994-1998

Vanderbilt Üniversitesi

Araştırma Görevlisi, Ocak 1999- Mayıs 1999

Öğretim Görevlisi

Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü

1999-2002

Yardımcı Doçent

Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü

2002-Nisan 2005

Doçent

 

 

 

Profesör

 

 

 

 

Müdür Yrd.

 

 

 

Müdür Vekili

 

 

Dekan Yrd.

Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü

Nisan 2005- Ekim 2010

Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü

Ekim 2010-

Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Mart 2006-Haziran 2006

Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Haziran 2006-Ağustos 2006

Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Ocak 2009 – Şubat 2012

 

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Doktora Tezi

“Applications of the Bivariate Interval Hazard Model and The Auto Regressive Conditional Duration Model”

YAYINLAR

 

 

Kitaplar

Riske Maruz Değer Hesaplama Yöntemleri, Turhan Kitabevi, Kasım 2004

Yurt Dışı Yayınlar

“Who Causes Clustering of Trading: Informed Traders or Liquidity Traders?” Yapı Kredi Economic Review, 12, 1, 59-78, June, 2001.

“MENA countries as optimal currency areas: Reality or Dream” Journal of Policy Modeling, 2006, 511-521.

"Form of the Production Function in Turkish Manufacturing Industries" (Burça Kızıhrmak ile), Economicky Casopis (Journal of Economics), 52,5, 2004

 “Homoeconomical Behavior of Turkish Electorate” (i.HGenç ve S. Bekmezile), Southwestern Journal of Economics, Vol. VII, N0:1, 1-24.

Currency Substituiton in Turkey” (i.HGenç  ve T. Erol ile), TartismaMetinleri No 46, Mayıs 2002, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi,American Journal of Applied Sciences, 2005 volume 2 920-925.

"Determinants of the Frequency of Internet Use in the USA" (İsmail Gençve Robert W. Stone ile), Journal of Financial Economics and Practice, Vol.5 No:2, Spring 2005

“Determinants of Duration of Unemployment Insurance Benefits in Turkey”, Burca Kizilirmak ile), Applied Economics Letters, Volume 14, No: 7-9, 611-615, June-July 2007.

Adults’ Demand for the Internet use in the USA : An Empirical Approach, (with  I.H. Genc and Robert W. Stone ) Journal of Mathematics and Statistics 2(1): 328-333, 2006.

Direct and Indirect Effects of Terrorism on the Turkish Economy (OnurÖzsoy ile), International Journal of BusinessManagement and Economics,Vol. 2, No:7, September 2006, 59-74.

Arms Race Between Greece and Turkey: A Markov Switching Approach(Onur Özsoy ile), Defence and Peace EconomicsVol. 19, No:3, June 2008, 209-216.

"Housing price determinants in IstanbulTurkey An application of theclassification and regression tree model" (Onur Özsoy ile) InternationalJournal of Housing Markets and Analysis Vol. 2 No. 2, 2009 pp. 167-178

Yurt İçi Yayınlar

“1986-1991 Dönemi Türkiye Grevlerinin Bir Analizi: Hazard Modeli Yaklaşımı”, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 56, 3, 141-156, Temmuz-Eylül 2001.

Poisson Regresyon Uygulaması: Türkiye’deki Grevlerin Belirleyicileri 1964-1998”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2002, 5, 173-180.

Eurostat Alanındaki Ülkelerin Telekomünikasyon Şirketlerinin Etkinliği Üzerine bir Çalışma: Stochastic Sınır Yaklaşımı Uygulaması", MPM Verimlilik Dergisi, 2002/1, 152-165

“Riskteki Değer (Value at Risk, VaR) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına Uygulanması,” iktisat işletme ve Finans Aralık 2002

GAP Bölgesi İşgücü Piyasası(Ücret Esitsizliği), sayfa155-165. GAP bölgesinde Dış Ticaret ve Tarım kitabında editörler: Ercan Uygur ve irfanCivcir.

Bildiriler

“MENA countries as optimal currency areas: Reality or Dream”, Middle East Economic Association & SOAS 1st Europen Conference, Global Change and Regional Integration: Redrawing the Economic Boundaries in the Middle East and North Africa, 20-22 July 2001, London/England

“Is Turkish Electorate Homoeconomicus” (ismail Hakkı Genç ve SelahattinBekmez ile), Southwestern Social Science Association, Moving Forward: The Challenges of Diversity, March 27-30, 2002. New Orleans/Louisiana/ABD.

“Currency Substitution in Turkey” (İsmail Hakkı Genç ve Turan Erolile) Southwestern Social Science Association, Moving Forward: The Challenges of Diversity, March 27-30, 2002. New Orleans/Louisiana/ABD

“Demand for Internet Use in the USA”, (İsmail Hakkı Genç ile) Western Economic Association International 77th Annual Conference, June 29-July 3, 2002. The Westin Seattle/ABD.

Diğer Çalışmalar

“Neural Networks: Can they help to increase forecasting performances”, Discussion Papers No 43, February 2002, The Faculty of Political Sciences,Ankara University.

“Price movements in Turkey During the liberalization episode of 1980s” (with İsmail Hakkı Genç) Discussion Papers No 49, February 2002, The Faculty of Political Sciences, Ankara University

Devam Eden Çalışmalar

An analysis of Banking Crises: The Hazard Model Approach (withismail Genç

Measuring the Information flow of IMKB Stocks: A mixture distribution approach (with ismail Hakkı Genc)

HAKEMLİK YAPILAN DERGİLER

Journal of International Inquiry

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

YÜRÜTÜLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

Yüksek Lisans Tezleri

Ulaştırma Sektöründe Etkinlik

Etkin ücret hipotezi

Yabancı Dış yatırım ve büyüme ilişkisi

Doktora Tezleri

Kamu harcamaları ve enflasyon ilişkisi: Fiyat düzeyin mali teorisi

Döviz Kuru rejimleri ve büyüme ilişkisi

AKADEMIK

İLGİ ALANLARI

Ekonometri (Duration Modellerive Limited Dependent Variable Modelleri)

Finansal Risk AnaliziDerecelendirmeİşgücü Ekonomisi (LaborEconomics),

VERDIĞI DERSLER

Finansal İktisat

Finansal Risk Analiz

Matematiksel İktisat

Ekonometri

Zaman Serileri Analizi

İstatistik

Para Politikası

Makro İktisat

ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR

Türkiye Ekonomi Kurumu

ÖDÜLLER

Yüksek Lisans ve Doktora için Milli Eğitim Bakanlığı Bursu

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ