İstanbul Özel Gedik Üniversitesi Uluslararası Sempozyumu 

gediklogo 
 Mo Beyaz LOGO 

 

İstanbul Özel Gedik Üniversitesi tarafından organize edilen uluslararası sempozyumda Maliye Okulu mezunu akademisyenlerimizin katılımıyla panel düzenlenecektir. Panel 2 Aralık 2023 Cumartesi günü öğleden sonraki ilk oturum olarak programa alınmıştır.

Panelistler ve sunulacak konular aşağıda belirtilmiştir.

 
Oral Levender - Oturum Başkanı
Emekli Defterdar 
Maliye Okulunun Tarihçesi ve Türk Maliyesindeki Yeri   

Prof. Dr. Bernur Açıkgöz
 
 Vergi Suçlarına Hukuki Bakış Açısı
 

Süleyman Ecevit Sanlı

Türk Amerikan İş Adamları Derneği      
(TABA-AMCHAM) Genel Başkanı
 
 ABD - Türkiye ilişkileri
 ABD Eyalet Bazlı Dış Ticaret Analizi ve Karşılıklı Yatırımların Ticaretin Artması İçin Öneriler
 Suleyman E Sanli 2
Dr. Turan Serdengeçti  Türkiye'de Yatırım Teşvik Uygulamaları 
-Yatırım Teşvik Mevzuatı
-Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları
-Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları
-Öncelikli Yatırım Konuları
-Stratejik Yatırımların Teşviki
-Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesi
- Cazibe Merkezleri Programının Uygulama Esasları
-Yatırım Teşvik Sisteminde Destek Unsurları
- Destek Oran ve Süreleri
turanserdengecti 

Prof. Dr. Çiğdem Boz
 
 Kamusal Eğitim ve Kalkınma
 cigdem boz

Prof. Dr. Ziyaeddin Bildirici
 
 Enflasyonun İşletmeler Üzerindeki Etkileri ve Enflasyon Muhasebesi
 z bildirici

 

Panele ücret ödemeksizin katılabilmek için Maliye Okulu Mezunlarımızın;

unvan, adı soyadı ve e-posta adreslerini MOMDER İstanbul Şube Başkanı Sayın Aydın DEDE'ye 0532 3252322 no.lu telefona SMS yoluyla iletmeleri gerekmektedir.

 

 

mo damga

 

 

 

mo damga

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ