Yazdır
PDF

Maliye Okulu Mezunları Derneği tarafından düzenlenen 1 Haziran 2002 tarihinde gerçekleştirilen "Türk mali Yapısında Maliye Okulunun Yeri ve Önemi" Panelinde Genel Sekreterimiz Sayın  Ahmet KAYA'nın açılış konuşması

akayapanelden

Sayın TBMM Başkanvekilim,

Sayın Milletvekillerim,

Mali İdarenin seçkin bürokratları,

Okulumuzun Değerli Mezunları,

Saygıdeğer konuklar,

Derneğimizin düzenlediği, “Maliye Okulu Mezunlarının Türk Mali Yapısı ve İdaresindeki Yeri” konulu panele hoş geldiniz.

Bizleri onurlandırdınız,Şeref  verdiniz.

Yönetim Kurulumuz, Sayın Başkanım ve diğer yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte konu başlığımızı belirlerken, güncel olan herhangi bir mali ve ekonomik konuyu objektif olarak analiz edebilecek ,bilimsel sonuçlar çıkaracak ve çözümler ortaya koyabilecek  akademisyenler,bürokratlar,serbest meslek mensupları ve Özel sektör üst yöneticilerinden oluşan portföyümüzün olduğunu hep göz önünde tuttuk

Ancak, 1977 yılına kadar yalnızca Ankara’da eğitim veren daha sonraları İzmir ve İstanbul’da açılarak önce sayıları çoğaltılan  kısa bir süre sonra da  birer birer   kapatılan  Maliye Okulu’nu konuşmadan diğer  teknik konuları tartışmaya açmak;  Siyasilerimizin ve  yöneticilerimizin, kurumlara bağlı mesleki eğitim konusundaki ( bize göre)  umursamazlığını kabullenmek ve yinelemek olurdu.

“Küçük bir isyan daima güzel şeydir.”

Amerika Birleşik Devletleri 3. Başkanı Thomas Jefferson’ın bu sözü ;

Düzeyli eleştirinin, ikna edilmeye ve ikna etmeye açık bir düşünsel başkaldırının,  tartışmaların olmasının hep yararlı sonuçlar doğuracağını anlatır.

Okulumuzu kapanma noktasına getiren nedenleri tartışırken , Türk Mali İdare  yapılanmasında, ortaöğrenimden başlayan mesleki eğitimin  gerekliliğine inanan bizler,her zaman bu küçük isyanı yüreğimizde hissettik.

Değerli konuklar,

Okulumuzun  kuruluşunun cumhuriyet  devrim ve yeniliklerinin yapıldığı dönemde olması övünç kaynağımızdır.

1924 yılında Maliye Tatbikat Mekteb’i Alisi adıyla kurulan  daha sonra Maliye Meslek Mektebi, Maliye Okulu ve son olarak Maliye Meslek Lisesi adlarını alan okulumuzun en uzun sürede kullanılan  ve  bize göre kavram olarak en uygun düşen adı, Maliye Okulu dur. Biz bu yüzden hep bu adı kullanıyoruz.

Panelimizde Maliye Okulu’nun dünü, bugünü, ve yarını  konuşulacak , Eğitim sistemi tartışılacak, konular enine boyuna masaya yatırılacak , bütün bunları seçkin konuşmacılarımızdan zevkle dinleyeceğiz.

Ben bu noktada, ortak paydası aynı olan  ve mezuniyetimden sonraki döneme raslayan dört olayın basın başlıklarını  size okuyacağım.

Yıl 1987 ve 1993

1979 mezunu Prof.Dr. Coşkun Can Aktan’ın kazandığı

"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme"  kitabı ile 1987 Milliyet Ödülleri Yarışmasında Ekonomi dalında birincilik ödülü.”

“Temiz Toplum ve Temiz Siyaset” kitabı ile 1993 Milliyet Ödülleri Yarışmasında Türkiye Sorunları dalında birincilik ödülü.

http://www.canaktan.org

Yıl 1993

Monaco’ da yapılan 10. Dünya  Amatör Tiyatro Toplulukları Şenliklerinde Türkiye’yi temsil eden tiyatro topluluğu

Yıl 1997

Türkiye deki bütün liseler arasında üniversiteye en çok öğrenci yerleştiren 3. okul

Yıl  2002

Mali İdaremizin Toplam Kalite birimlerinde çalışan okulumuz mezunlarının teknolojiyi kullanımdaki ustalığı ve kurumlarına sağladığı katkılar

Bu dört olaydaki ortak paydada MALİYE OKULU MEZUNLARI var,

Ortak sonuçta ise BAŞARI !!..

Teşekkür ederim, hepinize saygılar sunarım.

 

Maliye Okulu için ilk kez 2001 yılında Ömer Lütfi Özenç ve Halii Özaydın'ın girişimleriyle oluşturulan (şu anda kapanan) www-maliyeokulu-org sitesinin web geçmişinden alınmıştır.

 

PANEL DUYURUSU

TARİH     :    1 HAZİRAN 2002     12.30-16.00
YER         :     DEDEMAN OTELİ   AYNALI SALON    -Ankara –

PANEL KONUSU  :

“MALİYE OKULU MEZUNLARININ TÜRK  MALİ YAPISI VE İDARESİNDEKİ YERİ”          

AÇILIŞ VE SAYGI DURUŞU   SAAT 12.30
AÇILIŞ KONUŞMALARI         SAAT  12.35

1.          AHMET KAYA ; Maliye Okulu Mezunları Der. Gn. Mrk. Genel Sekreteri
2.           Av. MEHMET KAYA ;  Maliye Okulu Mezunları Derneği Onursal Başkanı 
3.           KAMER GENÇ   ; Milletvekili, T.B.M.M. Başkan Vekili
4.           MASUM TÜRKER ; Milletvekili, Nokta Dergisi Baş Yazarı
5.           M.AKİF HAMZAÇEBİ ; Maliye Bakanlığı Gelirler Genel  Müdürü

OTURUM                     SAAT     13.15 – 16.00
OTURUM BAŞKANI    Av. ŞERİF ERCAN ;   Eski Devlet Bakanı

KONUŞMACILAR

1.           TALAT SARAL ;  Eski  Maliye Bakanlığı Müsteşarı
2.           HIZIR EKŞİ ;  Eski İstanbul Milli Eğitim Müdürü, Maliye Okulu Md BaşYrd 
3.           Dr. ŞENOL BABUŞÇU ; Halkbank Yönetim Kurulu Murahhas Azası
4.           DURSUN TORLAKCIK ;  Maliye Baş Müfettişi
5.           Prof. Dr. ZİYAETTİN BİLDİRİCİ  ; Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi
6.           MUHİDDİN ALTUNTAŞ ;  YMM,Ankara YMM Odası Denetim Kurulu Üyesi

 

panelkatilimcilariYaklaşım Dergisinin Temmuz 2002 sayısında panelimizle ilgili görüntü ve haber

Panel katılımcıları

Oturum Başkanı : Şerif Ercan Eski Devlet Bakanı

Oturuma Katılanlar : Muhittin Altuntaş Ankara YMM Odası Denetim Kurulu Üyesi, Talat Saral Eski Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Şerif Ercan Eski Devlet Bakanı, Prof. Dr. Ziyaettin Bildirici, Şenol Babuşcu ve Hızır Ekşi

Maliye Okulu Mezunları Derneği Onursal Başkanı Av. Mehmet KAYA, Maliye Bakanlığına sunulan resmi raporlarda, Maliye Okulu’nun yeniden açılmasının gerekli olduğu görüşünün savunulduğunun altını çizdi.

Kamer Genc

Ardından Okulumuz mezunu, TBMM Başkanvekili Kamer GENÇ yaptığı konuşmada; Maliye Bakanlığı’nın Maliye Okulu’nu kapatılma aşamasına getirmekle bindiği dalı kestiğini söyledi.

Masum Turker

Nokta Dergisi Başyazarı,Milletvekili Masum Türker, yaptığı konuşmada; kendine güvenen meslek örgütlerinin genel kurullarından önce panel düzenlediklerini söylerek bundan dolayı yönetimi kutladı.

(Adminin notu: Sayın Türker konuşmasında ayrıca, dersine iyi çalışarak geldiğini, yaptığı araştırmada Maliye Okulu'nun aslında 1910 yılında açıldığını ve Kurtuluş Savaşı başladığında öğrencilerinin tümünün savaşa katılmak üzere cephelere gittiğini, bu yüzden Okulun savaş döneminde kapalı olduğunu, kurtuluş mücadelesi kazanıldıktan sonra 1924 yılında ikinci kez açıdığını da eklemişti. Okulumuz un tarihi ve mezunlarımız adına guru ve onur veren bu sözler salonda panel katılımcıları tarafından uzun süren alkışlarla karşılandı.)
Maliye Okulu için ilk olarak 2001 yılında oluşturulan www-maliyeokulu-org sitesinin web geçmişinden alınmıştır.
Yazdır
PDF

PANEL

Ankara, 4 Haziran 2005
Sürmeli Oteli

VERGİ MALİYETİ

VE

YÖNETİMİ


PANELE KATILANLAR:

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Kamil MUTLUER, Emekli Sayıştay Eski Başkanı

İst. Bilgi U. Hukuk Fak.Öğr.Uyesi

Panelistler:
Şerif ERCAN, Devlet Eski Bakanı
Prof. Dr. Coşkun Can AKTAN , Dokuz Eylül Üniv.İİBF Öğr. Üyesi
Dr. Erdoğan Öner , Emekli Maliye Bakanlığı Müsteşarı
Dr. Ahmet KAVAK , Yeminli Mali Muşavir
Mehmet KOÇ , Ankara S.M. Mali Müşavirler Odası Başkanı


Gündem:
14.00 Prof .Dr. Ziyaettin Bildirici'nin Açılış Konuşması

14.20 Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hasan Basri Aktan'ın Açılış Konuşması

14.40 Prof. Dr. Kamil MUTLUER'in Paneli Açması ve Panelistleri Takdimi.

15.00 Şerif ERCAN' ın Genel Olarak Vergi ve Vergi Yönetimi başlıklı sunumu.

15.20 Dr. Erdoğan Öner'in ABD-Türk Vergi Yönetimi Karşılaştırması başlıklı sunumu

15.40 Ara

16.00 Dr. Ahmet KAVAK'ın Vergi Yönetimi ve Vergi Toplama Maliyeti başlıklı sunumu

16.20 Prof. Dr. Coşkun Can AKTAN'ın Değişim Trendleri Kamu Maliyesi ve Vergileme başlıklı sunumu

16.40 Mehmet KOÇ' un Meslek Odaları ve Vergi Yönetimi başlıklı sunumu.

17.10 Soru, Cevap ve Tartışma.

Yazdır
PDF

 

Maliye Okulu Mezunları Derneği İstanbul Şube Başkanlığının İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ile birlikte organize ettiği 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Paneli, 3 Nisan 2007 salı günü İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının Vatan Caddesi'ndeki Maliye Kompleksi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bilindiği gibi, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nun yerini alan yeni yasa, TBMM Genel Kurulunda 13 Haziran 2006 tarihi itibariyle kabul edilmiş ve 21 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Panelimiz ise, Yasanın bir kaç maddesi dışında 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesine karşın uygulamaya yönelik açıklamaların yer aldığı 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nin yayımlandığı güne denk geldi.

Panelimiz Onursal Genel Başkanımız Sayın Mehmet KAYA'nın katılımcılara, panelistlere ve panelin düzenlenmesinde yoğun katkı ve emeği bulunan İstanbul Şube Başkanı Sayın Hakan BİLYAN'a teşekkür konuşması ile başladı. Maliye Okulu mezunlarının yanısıra İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan üst ve orta kademe yönetici personel ile denetim elemanlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen paneli bir çok dinleyici konferans salonunun yetersiz kalması nedeniyle salona yerleştirilen koltuklarda izledi.

5422 sayılı KVK'nun yerine getirilen 5520 sayılı Yasanın vergilendirmeye ilişkin pek çok yeni kavram ve müesseseyi barındırdığını belirten Oturum Başkanı Prof. Dr. Sayın Ziyaettin BİLDİRİCİ, panelin katılımcılara yararlı olmasını dileyerek panelistleri ve kısaca sunacakları bildirileri tanıttı.


panell16Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sayın Yusuf İLERİ, 5520 sayılı Yasadaki Muafiyetler, İstisnalar, İndirimler ve Zararlar konulu sunumunda; muafiyet ve istisnaların sistematik olarak kendi vergi kanunlarında yer alması gerektiğini, ancak uygulamada pek çok muafiyet, istisna ve indirime dağınık biçimde - vergi dışı diğer kanunlarla vergi kanunlarının farklı maddelerinde yer verildiğini, bunun da vergi uygulamalarında pek çok karmaşayı beraberinde getirdiğini belirtti. Sayın İleri panel bildirisinde, yeni Yasada yer alan iştirak kazançları, yurt dışında elde edilen kazanç, yurt dışı iştirak hissesi satış kazancı, yurt dışı şube kazancı ve yurt dışı şube faaliyetleri istisnaları, taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakkı, Türkiye'de kurulu fonlar ve yatırım ortaklıkları kazanç istisnası, yatırım indirimi, TMSF ve banka istisnası ile serbest bölgelerde elde edilen kazanç istisnalarının uygulama yöntem ve koşulları konularında açıklamalarda bulundu.

 

 

 

panel1Yeminli Mali Müşavir (Eski Hesap Uzmanı) Sayın Erdoğan SAĞLAM ise, Vergi Güvenlik Müesseseleri başlığı altında sunduğu bildirisinde, Transfer Fiyatlandırması, Vergi Cennetleri Stopajı, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı ve Örtülü Sermaye konularını powerpoint sunuları ile destekleyerek vergi sistemimize yeni getirilen kavramları uygulamacılarda herhangi bir duraksamaya yer vermeyecek biçimde akıcı bir üslupla aktardı. 1.1.2007 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Transfer Fiyatlandırmasının eskiden uygulanan örtülü kazanç dağıtımının daha modern ve uluslararası geçerliği olan kavramlarla yenileştirilmiş biçimi olduğunu belirten Sağlam, eski uygulamada vergi idaresine ait olan ispat külfetinin bu uygulama ile vergi mükellefine yüklendiğini, bu konuda 1 Seri No.lu Tebliğde yapılan açıklamaların sınırlı olduğunu ve yeni tebliğ hazırlığının sürdürüldüğünü açıkladı. Sağlam bildirisinde, Vergi cenneti stopajı konusunda da çarpıcı açıklamalarda bulunarak 1.1.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesine karşın Bakanlar Kurulu'nun halen hangi ülkelerin kapsam dahilinde olduğuna yönelik belirlemeyi yapmadığı nedeniyle müessesenin fiilen uygulanamadığını ve Cayman adaları gibi vergi cennetleri aracılığıyla vergisiz kazanç elde edilmesine devam edilebileceğini vurguladı.

Konuşmasının son bölümünde, 2006 yılına ilişkin olarak verilecek Kurumlar Vergisi beyannamelerinin doldurulması ile ilgili bazı konuların tartışmalı olduğunu belirten Sağlam, serbest bölge faaliyeti ile ilgili finansal gelirler, 2006 yılı başından yatırım indiriminin kaldırıldığı 8 Nisan 2006 tarihine kadar olan dönemde yeni başlayan yatırımların durumu, yatırım indiriminden yararlanan kurumlara vergi oranı olarak genel oran yerine % 30 oranının uygulanması, geçici vergi için yapılan yatırım indiriminden yararlanma tercihinin kurumlar vergisi için yıl sonunda değiştirilip değiştirilemeyeceği, geçmiş yıl zararlarının istenirse yatırım indiriminden önce mahsup edilip edilemeyeceği ve dar mükellef kurumlara yapılan kâr dağıtımlarında, yatırım indirimi kaynaklı kazanca anlaşmadaki avantajlı oranın uygulanıp uygulanmayacağının çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Sayın Sağlam'ın konuşmasından sonra oturuma Sayın BİLDİRİCİ tarafından kısa bir süre ara verildi.


panel8Oturumun ikinci bölümünde ilk olarak Gelirler Kontrolörü Sayın Mustafa TAN, 5520 sayılı KVK'nda Dar Mükellef Kurumların Vergilendirilmesi konusundaki düzenlemelere yönelik bildirisini sundu. Yeni yasada dar mükellef kurumların vergileme esaslarının ayrı maddelerde düzenlendiğini, buna ilişkin hükümlerin 22-30'uncu maddeler arasında yer aldığını belirten Tan bildirisinde, kanuni merkez, iş merkezini tanımlayarak, safi kurum kazancı, indirilecek ve indirilmeyecek giderler; beyan esasları, beyanname verme zamanı, yıllık-geçici-özel beyanname uygulamalarına değgin düzenlemeler, vergi oranları, Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinin dar mükellef kurumların vegilendirilmesine yönelik farklı uygulamaları ve tevkif yoluyla vergileme esasları konusunda açıklamalarda bulundu.

Tan, Türkiye'de işyeri veya daimi temsilci vasıtasıyla elde edilen kazançların vergilemesinin tam mükellef kurumlarla aynı hükümlere tabi olduğunu, ticari ve zirai kazançlar dışında kalan kazanç ve iratlar hakkında GVK’nun bu kazanç ve iratlara ilişkin hükümlerinin uygulanacağını; Türkiye'de elde edilen kazançların beyan esasına göre ve kesinti yoluyla olmak üzere iki ayrı yöntemle vergilendirileceğini, ayrıca dar mükelleflerin yıllık kurumlar vergisi beyannamesini nisan ayının 1 ila 25'i arasında vereceklerini, özel beyannamenin ise dar mükellef kurumun kazançlarının GVK'nun mükerrer 80'nci maddesinde sayılan diğer kazanç ve iratlardan ibaret olması halinde kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde verileceğini açıkladı.


panel2Oturum Başkanı Prof. Dr. Sayın Ziyaettin BİLDİRİCİ, oturumun son konuşmacısı YMM (Eski Gelirler Kontrolörü) Dr. Sayın Ahmet KAVAK'a söz vermeden önce, Maliye Okulu mezunlarına özgü saygı ve sevgi sınırları çerçevesinde "Ahmet Ağabey'in vergisel ve mali konulara hakimiyetinin ve panellerin aranılan ismi olmasının yanısıra kendilerinin şiir kitaplarının da bulunduğunu" anımsatarak belki bu özelliğinden de yararlanılabileceğini belirtmiş ise de Sayın KAVAK konuyu espri ile karşılayarak "şiiri başka bir oturuma bırakmanın yerinde olacağını" belirtti.

YMM, Dr. Sayın KAVAK, sözlerine yine bir espri ile başlayarak "işbölümünde yeni Kurumlar Vergisi Kanunu'nun en önemli ve zor kısımlarını diğer panelistlere bırakmakla uyanıklık gösterdiğini, çünkü Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi ve Ödenen Vergileri Mahsubu konulu bildirinin bir çok kısmının diğer panelistler tarafından zaten açıklandığını" anlattı.

Kavak, bildirisini beş bölüme ayırarak tam mükellef kurumlara yapılan ödemelerde vergi kesintisi, dar mükellefiyete tabi kurumlara yapılan ödemelerde vergi kesintisi, yurt içinde kesinti yoluyla ödenen kurumlar vergisinin mahsubu, Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67. maddesi uyarınca yapılan kesintini mahsubu ve yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu konularında açıklamalarda bulundu. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan çeşitli düzenlemelerin hukuka aykırılığı ve çelişkileri bulunduğunu belirten Kavak, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan en yeni düzenlemenin tam mükellefiyete tabi kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan bir kısım ödemelerden G.V.K.nun 94’üncü maddesine göre yapılan gelir vergisi kesintisinin bu kanun bünyesine taşınması ve yapılan kesintinin de kurumlar vergisi kesintisi olarak adlandırılması olduğunu; ancak bu yeni düzenlemeye rağmen, G.V.K.nun geçici 67’nci maddesi hükmünün, bir kısım menkul sermaye iratlarından yapılacak vergi kesintisinde eski uygulamada her hangi bir değişiklik olmadığı takdirde, 31.12.2015 tarihine kadar sürdüreceğini, dolayısıyla yeni Gelir Vergisi Kanunu'nun hazırlanışı sırasında geçici 67’ncı maddenin yukarıdaki hükme uygun hale getirilmesinin yerinde olacağını vurguladı.


Panelin son bölümünde, günün anısını yaşatmak bakımından Maliye Okulu Mezunları Derneği İstanbul Şube Başkanlığınca panelistler için hazırlanan teşekkür plaketleri, İVDB Mükellef Hizmetleri Tahsilat ve Destek Hizmetleri Grup Müdür Vekili Sayın Mehmet Ali ÇETİN; Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler, Boğaziçi ve Marmara Uygulama Grup Müdür Vekili Sayın Halit ÖZDEMİR, Anadolu Kurumlar Uygulama Grup Müdür Vekili Sayın Bülent SARIGÜL ve Onursal Genel Başkanımız Sayın Mehmet KAYA tarafından verildi.

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ