Dr. Ahmet SOMUNCU

Yard. Doç. Dr. Ahmet SOMUNCU (Ankara - 1982)


1965 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. 1982 yılında Ankara Maliye Okulu'ndan mezun oldu.

Bir süre Düvenönü Vergi Dairesi Müdürlüğünde memuriyet yaptı. Amatör olarak müzik ve tiyatro ile uğraştı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında etkin görevler üstlendi.

Evli ve bir çocuk babası olan Somuncu iyi derecede İngilizce bilmektedir.

KİŞİSEL BİLGİLERİ


Bilim Dalı

:Maliye


Anabilim Dalı

:Mali Hukuk

Fakülte

:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İş Telefonu

:0 352 437 49 01 / 30750

Fax

:0 352 4375239

İş Adresi

:Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 38039 Melikgazi/Kayseri

   

ÖĞRENİM DURUMU


Lisans

:Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1994

Yüksek Lisans

:Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998

Doktora

:Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005

 

AKADEMİK ÜNVANLAR


Öğr. Gör.

:1994

 

İDARİ GÖREVLER


Maliye Bölüm Başkan Yardımcılığı

BİLİMSEL YAYINLAR


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi İdaresinin Etkinliği Üzerine”, Bakış Dergisi, 1997, Sayı: 3

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

“Kayseri’de Vergileme Kapasitesi ve Vergileme Gayreti” I. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu,

 Kayseri Ticaret Odası, Kayseri, Haziran 2003, (U. Dündar’la birlikte)

 

VERDİĞİ DERSLER


Vergi Hukuku

Türk Vergi Sistemi

Vergi Ceza Hukuku

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ