Yazdır
PDF

malok1

MALİYE OKULU MEZUNLARI DERNEĞİ

GENEL BAŞKANLIĞINDAN


kaldigimizyerden


Sevgili Mezunlarımız,

Maliye Okulu Mezunları Derneği Genel Merkezi ve şubelerinin, Antalya, Bursa, Gaziantep, Mersin dernekleri ve Maliye Okulu Spor Kulübü ile birlikte organize ettiği gece öncesinde "örgütlenme, vakıf ve MOMAŞ" konularında çalıştay gerçekleştirilmişti.

Genel Başkanımız tarafından 3 Kasım 2017 günü deklare edildiği gibi, yol haritamızı belirlemek üzere Çalıştayımızda katılımcılarımızın üç başlıkta masaya yatırdığı konulara ilişkin ön değerlendirme raporlarını, Derneklerimizin yönetim kurullarının ve siz okuldaşlarımızın bilgisine sunuyoruz.

Çalıştay raportörlerinin Genel Merkezimize ilettiği raporlarda özetle,

- Örgütlenme konusunda şu haliyle federasyon ya da tek dernekte birleşme kararı alınmasının geniş mezun kitlesince kabullenilebilecek bir durumda olmadığı, bu durumda örgütlenme konusunun başka bir platformda ya da geniş katılımlı bir genel kurul veya üye toplantısında ayrıntılı bir biçimde anlatılarak tekrar görüşülmesi gerektiği;

- Vakıf konusunda, gerekli fizibilitesi ve etüdleri iyi yapılmış faaliyet konuları yeniden ele alınmak üzere, bu aşamada Derneğin etkin ve verimli çalışması kaydıyla vakıf kurulmasına gerek olmadığı yönünde bir kanaat oluştuğu;

- MOMAŞ konusunda ise tüm paydaşları Maliye Okulu mezunlarından oluşan anonim şirketin faaliyetine devamında, şirket yöneticilerinin de kabul ettiği üzere mezunlarımızın diğer yapılanmaları olan bağımsız dernekler ve MOMDER Genel Merkezi ile irtibat halinde olması gerektiği düşüncesinin ön plana çıktığı (bir katılımcının derneklerin özel hukuk kurallarına göre kurulan şirketin kararlarına karışmasına olanak bulunmadığı yönündeki dipnotuyla);

belirtilmiştir.

Maliye Okulu Mezunları Derneği Genel Merkezi
Yönetim Kurulu


 

$|$|$|$|$|$|$|$|$ 

 

 • ata74
 • ata31
 • ata36
 • ata46
 • ata49
 • ata51
 • ata53
 • ata52
 • ata54
 • ata55
 • ata56
 • ata57
 • ata59
 • ata62
 • ata63
 • ata64
 • ata65
 • ata75
 • ata76
 • ata78
 • ata80
 • ata86
 • ata87
 • ata91
 • ata34
 • ata33
 • ata37
 • ata41
 • ata slide

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ